Za Hrvatsku uvijek

Skupština Udruge Hrvatski domobran ogranak Kutina

Za hrvatsku uvijek, jer domobranstvo podrazumijeva obranu Domovine, obranu obitelji i obranu Hrvatskih vrijednosti. Poručeno je to sa redovne godišnje skupštine Udruge Hrvatski domobran ogranak Kutina.

Na skupštini je obilježena i 150. obljetnica Domobranstva na što je podsjetila povjesničarka Mateja Jalžečić, članica Matice Hrvatske, ogranak Kutina. Ona je podsjetila kako je prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi, 1868. godine ustrojeno Kraljevsko ugarsko-hrvatsko domobranstvo, podređeno ugarskom Ministarstvu zemaljske obrane, ali s hrvatskim kao zapovjednim jezikom, hrvatskim simbolima na zastavama i posebnom prisegom. Preustrojem 1889–99. postalo je dio redovne stajaće vojske i bilo izjednačeno sa zajedničkom vojskom. Tijekom I. svjetskoga rata domobrani su se borili na svim bojištima (srpskom, ruskom, talijanskom). S raspadom Austro-Ugarske domobranstvo je prestalo postojati, a obnovljeno je s uspostavom NDH u travnju 1941. kao redovna vojska, u koju se novačilo na poziv propisan zakonom. U suvremenoj Hrvatskoj ta je vojska definirana kao Domovinska vojska.

Udruga Hrvatski domobran osnovana je 27. siječnja 1991. godine u Zagrebu sa ciljem provođenja pravne i socijalne zaštite i ostvarivanja prava ranjenika i ratnih invalida Drugog svjetskog rata za pripadnike Hrvatske domovinske vojske i njihove nasljednike i potomke. Također skrbi oko pronalaženja, obilježavanja, dostojanstvenog održavanja i zaštite grobišta poginulih i pogubljenih pripadnika Hrvatske domovinske vojske i civilnih žrtava tijekom Drugog svjetskog rata, na križnome putu i na drugim mjestima, kao i pripadnika Hrvatskih oružanih snaga iz Domovinskog rata, te svih koji su tijekom povijesti svojim životima, djelovanjem ili mučeničkom smrću dali pozitivan doprinos hrvatskoj domovini.

U skladu s tim djeluje i kutinski ogranak Hrvatskog domobrana koji je u prošloj godini bio vrlo aktivan. Podnoseći izvještaj o radu predsjednica ogranka Marica Rumišek rekla je kako je rad ogranka zapažen i prepoznatljiv u javnom životu Grda Kutine. Izrazila je zadovoljstvo što je ogranak pomlađen pristupanjem novih članova pa je ukupan broj članova ogranka sada 106. Ogranak je obilježio sve važne datume i posjetio mjesta stradanja hrvatskih domoljuba kroz burnu povijest, a osobito stradanja Hrvata u II. svjetskom ratu i poraću. Organizirane su tribine i javna predavanja, a osobito je bilo zapaženo prikazivanje dokumentarnog filma Huda Jama i predavanje autora filma Romana Leljaka.

Predsjednica Marica Rumišek istaknula je i dobru suradnju sa udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ogrankom Matice Hrvatske Kutina te je izvještaj o radu zaključila sa porukom kako u Kutini Hrvatski domobran ne izumire, naprotiv aktivno radi na opstanku hrvatstva i širenju domoljublja.

Kutinski ogranak Hrvatskog domobrana i ove godine nastavit će s redovnim aktivnostima u promicanju domoljublja i čuvanja uspomene na nevine hrvatske žrtve. Prva aktivnost bit će odlazak na komemoraciju u Bleiburg sredinom svibnja. Kutinski domobrani posjetit će i Crni Potok, Zrin, Baćin, Vukovar i ostala stratišta.

Predsjednica ogranka Marica Rumišek najavila je kako će Hrvatski domobran pokrenuti inicijativu za podizanje spomenika žrtvama komunizma i poraća u Jamaricama te će obilježiti i važne datume vezane uz Domovinski rat i II. svjetski rat te će se obilježiti i 100. godišnjica Prosinačkih žrtava.

Skupštinu Hrvatskog domobrana ogranak Kutina, između ostalih pozdravili su Ivan Tokić, tajnik središnjice Udruge, Katarina Brkić, potpredsjednica Matice Hrvatska, ogranak Kutina, Stjepan Hrastnik kao izaslanik župana i gradonačelnik Kutine Zlatko Babić.