Petrokemija spremna za završetak procesa restrukturiranja i dokapitalizacije

 

Petrokemija d.d. Kutina
Priopćenje za javnost. 30. travnja 2018.

PETROKEMIJA SPREMNA ZA ZAVRŠETAK PROCESA RESTRUKTURIRANJA I DOKAPITALIZACIJE
Kutinski div omogućava investitorima clean start

Petrokemija d.d. nalazi se u fazi završetka procesa vlasničke transformacije, odnosno restrukturiranja i dokapitalizacije Društva. Vlada Republike Hrvatske, kao predstavnik većinskog vlasnika Društva, donijela je odluku da se zainteresiranim investitorima koji su sigurni u potencijale ovog kutinskog diva, omogući clean start te da se saniraju glavni problemi, odnosno izvori gubitaka iz prijašnjeg poslovanja.
S tim ciljem, 2017. godina iskorištena je za otklanjanje svih rizika koji su naglašavani od strane revizora u proteklom višegodišnjem razdoblju zbog čega su Uprava i Nadzorni odbora Petrokemije d.d., korigirali prethodno objavljene nerevidirane financijske rezultate za 2017. godinu, na način da se “mišljenja s rezervom” u najvećem dijelu razriješe. Time je gubitak povećan za 95,8 milijuna kuna, što uz prethodno iskazanih 146,8 milijuna kuna, čini ukupni gubitak za 2017. godinu od 242,6 milijuna kuna.
Bitno je naglasiti kako je gubitak računovodstveno iskazan na 2017. godini, ali njegovi korijeni nastali su znatno ranije i duži niz godina tretirani su kao otvorena poslovna i računovodstvena pitanja, s pretpostavkom da će se u narednim razdobljima možda otvoriti neke nove tržišne prilike, koje će omogućiti reaktivaciju dijela pasivne imovine, postrojenja u zastoju, rezervnih dijelova i materijala te dijela ulaganja u društva kćeri, koja u prethodnom razdoblju nisu ostvarivala očekivane učinke.
Transparentno prezentiranje financijskog položaja Petrokemije d.d. Strateški cilj ovih odluka bio je uskladiti interese većinskog vlasnika i potencijalnih investitora temeljeno na transparentnoj prezentaciji financijskog položaja društva i bez “ograda u mišljenjima” revizora. Nakon provedenih korekcija, Uprava i Nadzorni odbor procjenjuju da financijski izvještaji transparentno prezentiraju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2017. i njegovu financijsku uspješnost te
njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija („MSFI“).
Kada se govori o prvom tromjesečju 2018. godine u kojem je Petrokemija d.d. prenijela sve dubioze nezavršenog procesa restrukturiranja iz 2017. godine, negativni financijski učinci su dodatno pojačani i to najvećim dijelom visokim rastom cijene naknada za CO2 i daljnjim rastom nabavne cijene prirodnog plina, ali nisu zanemarivi ni aspekti pada prodajnih cijena mineralnih gnojiva na globalnom tržištu i rasta nabavnih cijena dijela ostalih sirovina (MAP, DAP, kalijev klorid).
Rast cijena naknada za CO2 stvara 59% ukupnih gubitaka Najveći pojedinačni udar na financijski rezultat ostvaren je zbog rasta cijena naknada za CO2 te je vidljivo da se od 78,8 milijuna kuna ostvarenog gubitka u prvom tromjesečju 2018. godine, 46,5 milijuna kuna ili 59% odnosi samo na navedenu stavku.
Većinski vlasnik, Republika Hrvatska, u ovom višegodišnjem postupku poduzela je brojne aktivnosti na održanju kontinuiteta proizvodnje i otvaranju perspektive daljnjeg razvoja, ne samo proizvodnje mineralnih gnojiva, nego i svih sudionika u lancu stvaranja vrijednosti; od luka, Hrvatskih željeznica, dobavljača prirodnog plina, proizvođača opreme i ambalaže te brojnih drugih dobavljača, do kompletnog sektora poljoprivredne proizvodnje kao kupca i potrošača mineralnih gnojiva.
Potencijali koje Društvo ima u zaposlenicima, opremi, tržišnom ugledu i svim ostalim elementima poslovanja, mogli bi aktiviranjem u povoljnijem financijskom okviru u relativno kratkom roku, počevši od 2019. godine, pokazati značajne pozitivne učinke, potencijalno i kroz aktiviranje dijela imovine i ostalih potencijala Društva, koji u prethodnim razdobljima nisu bili u optimalnoj poslovnoj funkciji.