Ministar zaštite okoliša na sastanku s gradonačelnicima i načelnicima općina u SMŽ

“Donijeli smo strateške propise i putem EU fondova sufinanciramo nabavu opreme potrebne za odvajanje otpada. Iskoristite mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava za infrastrukturu i provedu odvajanje otpada. “

Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić održao je u Sisačko- moslavačkoj županiji radni sastanak sa sisačko- moslavačkim županom Ivom Žinićem, gradonačelnicima i načelnicima općina s tog područja na temu gospodarenja otpadom. Ministar je gradonačelnike i načelnike općina s područja Sisačko- moslavačke županije upoznao s aktivnostima Ministarstva i natječajima koji su otvoreni i koji slijede ove godine u sektoru otpada.

Republika Hrvatska mora do 2020. osigurati odvojeno sakupljanje i recikliranje 50 % otpadnog papira, metala, plastike i stakla te odvojeno sakupljanje, recikliranje i oporabu 70 % neopasnog građevnog otpada.Kako bi se omogućila realizacija tih ciljeva, Republici Hrvatskoj su na raspolaganju EU sredstva u iznosu od 475 milijuna eura.

„Godina 2018. je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj što potvrđuje naš dosadašnji angažman. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je donijelo potrebne strateške i planske propise i putem EU fondova osigurava sufinanciranje opreme potrebne za odvajanje otpada“ rekao je ministar Ćorić.

„U cilju završetka Poziva za dostavu projektnih prijedloga za EU sufinanciranje projekata izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenoga otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr.čija vrijednost je oko 350 milijuna kuna, te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenoga biootpada čija vrijednost je oko 250 milijuna kuna, objavljenje Poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa. U tijeku je Javni poziv za izobrazno-informativne aktivnosti u okviru kojega je osigurano 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Završen je javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, zaprimljeno je 187 pisanih upita od strane jedinica lokalne samouprave, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će provesti objedinjeni postupak javne nabave za sve jedinice lokalne samouprave. 214,5 milijuna kuna vrijedan je aktualni natječaj za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta. U 2018. godini se nastavlja s aktivnostima na zatvaranjima i sanacijama odlagališta u cijeloj Republici Hrvatskoj, javni poziv za sufinanciranje projekata sanacija odlagališta otpada vrijedan je 80 milijuna kuna“ naglasio je ministar Ćorić.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kontinuirano komunicira s jedinicama lokalne samouprave, a to potvrđuje i činjenica da je u proteklom razdoblju ministar dr. sc. Tomislav Ćorić sa suradnicima obišao 14 županija kako bi se na terenu upoznao s aktualnom problematikom u gospodarenju otpadom. Dobrobiti ovoga načina rada prepoznali su župani, gradonačelnici i načelnici na kojima je da iskoriste mogućnosti povlačenja bespovratnih sredstava za infrastrukturu i provedu odvajanje otpada.