Kako naplatiti štetu uslijed naleta u udarnu rupu

5 savjeta što napraviti kad naletite na udarnu rupu na cesti

Ostvarivanje naknade za štete na autu nastale naletom vozila na udarnu rupu i nije tako teško ostvariti kako se čini. Dobro je znana teorija u Hrvatskoj kako je za svaku treću nesreću kriv vozač, a u istom postotku krivicu još dijele neispravni auti i loše prometnice.

Novčanom kaznom od 7000 do 15.000 kn kazniti će se za prekršaj uprava za ceste odnosno korisnik koncesije

Nažalost, brojni vozači ne žele voditi bitku s birokracijom koja ih u pravilu ignorira i gura od šaltera do šaltera, od činovnika do činovnika. Ipak, valja biti ustrajan, jer postoji protokol koji ovo regulira, baš kao što postoji i odgovornost cestara za zastalu štetu.

1. Obavezno zovite policije i inzistirajte na zapisniku

2. Fotografirajte oštećenja i sanirajte samo ono nužno

3. Otiđite procijeniti štetu i popravite auto o svom trošku

4. Imate pravo na 15 posto godišnju kamatu ako se dokaže krivica cestara

5. Protiv nadležnog za prometnicu podignite sudsku tužbu

Udarne jame moraju se zakrpati/zatvarati odmah, a najkasnije 48 sati po saznanju