Otvorena ispostava Razvojne agencije SIMORA u Popovači

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA svoja je vrata korisnicima otvorila i u Popovači.

Zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj razvojnoj agenciji i Grad Popovača je realizirao niz projekata, rekao je u prigodi otvorenja ispostave SIMORA-e u Popovači, gradonačelnik Josip Mišković. „Grad Popovača već dugi niz godina surađuje s Razvojnom agencijom SIMORA i zahvaljujući tome je velik broj projekata, ali i dosta novca došlo u Popovaču. Dolazak ispostave SIMORA-e u naš grad znači prije svega pomoć u realizaciji projekata koje Grad nominira prema europskim ili nacionalnim fondovima. Zasigurno će nam pomoći jer smo kandidati za Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova. Riječ je o projektu osam gradova u sklopu kojeg je moguća provedba infrastrukturnih projekata iz različitih područja koji su financirani iz europskih fondova. On je trenutno u pripremnoj fazi. Vjerujem da ćemo do kraja godine uspjeti potpisati ugovor. Gradovima je na raspolaganju 100 milijuna eura za investicije u infrastrukturi, civilni život i gospodarstvo. Značajna su to sredstva koja bi trebala promijeniti sliku Popovače“ – zaključio je Mišković.

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije jedna je od najuspješnijih u Hrvatskoj, potvrdio je to i direktor Mario Čelan. „Milijardu kuna aplicirano je na Europske fondove, od toga sedamsto milijuna je već u provedbi, a ostatak je u procesu ocjenjivanja, stoga se i trudimo poboljšati naše ljudske kapacitete, trudimo se biti na terenu. Ovaj izdvojeni pogon će najviše poslužiti najmanjima – poljoprivrednicima, te malim i srednjim poduzetnicima. Također, ova će ispostava biti na usluzi i Gradu Popovači jer kroz Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova Popovača ima priliku realizirati 12,5 milijuna eura vrijedne projekte“ – istaknuo je direktor SIMORA-e Mario Čelan.   

Naša razvojna agencija odradila je samo na području Popovače projekata u vrijednosti oko 23 milijuna kuna, a pedeset i više projekata vezano je na male proizvođače i obrtnike. Ova usluga treba biti što bliže korisnicima, rekao je župan Ivo Žinić.  „Iz tih razloga smo krenuli u ovo otvaranje ispostave, po načelu decentralizacije državne uprave, jer smatramo da ta usluga treba biti što je moguće bliže građanima.“   Župan je zahvalio i razvojnoj agenciji, direktoru i djelatnicima agencije  što su u ovom razdoblju,  u suradnji sa županijom, gradovima, općinama i poduzetnicima pripremili projekte u vrijednosti od milijardu kuna.