Svinjska kuga na Zrinskoj gori – uvedena ograničenja u dijelu županije

Stupilo je na snagu novo Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženog područja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. Kao zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge u populaciji držanih svinja određuju se područja zone zaštite u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji, a zone nadziranja uključuju i dijelove Osječko-baranjske županije. Kao zaraženo područje zbog izbijanja afričke svinjske kuge u divljih svinja određuju se dijelovi Karlovačke, Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija našla se na ovom popisu nakon što je  afrička svinjska kuga u divljih svinja potvrđena na području lovišta III140 Zrinska Gora II.

Dijelovi Sisačko-moslavačke županije koji su određeni kao zaraženo područje su

c) Sisačko-moslavačka Županija

o općina Dvor

o općina Donji Kukuruzari

o općina Majur

o općina Hrvatska Dubica

– naselje Slabinja

– naselje Živaja

o grad Hrvatska Kostajnica

o grad Glina

– naselje Brestik

– naselje Momčilović Kosa

– naselje Trnovac Glinski

– naselje Martinovići

– naselje Mali Gradac

– naselje Veliki Gradac

o grad Petrinja

– naselje Tremušnjak

– naselje Veliki Šušnjar

– naselje Donja Pastuša

– naselje Gornja Pastuša

– naselje Mačkovo Selo

– naselje Begovići

– naselje Blinja

– naselje Dodoši

– naselje Miočinovići

– naselje Bijelnik

– naselje Jabukovac

– naselje Jošavica

– naselje Gornja Mlinoga

o općina Sunja

– naselje Radonja Luka

– naselje Čapljani

– naselje Drljača

– naselje Kladari

– naselje Vukoševac

– naselje Šaš

– naselje Slovinci

– naselje Četvrtkovac

– naselje Jasenovčani

– naselje Papići

– naselje Mala Gradusa

– naselje Velika Gradusa

– naselje Timarci

– naselje Mala Paukova

– naselje Staza

– naselje Kostreši Šaški

-naselje Pobrđani

-naselje Sjeverovac

-naselje Donji Hrastovac

U zonama ograničenja i zaraženom području provode se mjere određene naredbom donesenom na temelju članka 36. stavka 6. i članka 40. Zakona o zdravlju životinja, a koje odgovarajuće primjenjuju subjekti, druge relevantne pravne ili fizičke osobe koje drže i/ili prevoze i/ili rukuju Životinjama ili proizvodima životinjskog porijekla namijenjenima za prehranu ljudi, hranom za životinje i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi, veterinari, ovlašteni veterinari’ veterinarski inspektori, lovoovlaštenici i lovci.

Mjere možete pronaći na ovom linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_77_1239.html

Ovim putem apelira se na posjednike da se najstrože pridržavaju svih mjera koje odredi Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska inspekcija.

Dodatno, kao mjera sprječavanja ilegalnog prometa živih svinja i svinjskog mesa i u cilju zaustavljanja daljnjeg širenja zaraze aktivni su punktovi s policijskim nadzorom na točkama na kojima je povećan rizik za pojavu potencijalnog ilegalnog prometa na području općina koje se nalaze u zoni zaštite.

Nakon provedenog elektronskog savjetovanja, objavljen je i Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge kojim se propisuje oblik i sadržaj oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla u svrhu stavljanja na tržište, oblik i sadržaj posebnih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla te postupak određivanja objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Detaljnije o svemu na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/na-snazi-novo-rjesenje-o-odredjivanju-zona-ogranicenja-i-zarazenog-podrucja-zbog-izbijanja-africke-svinjske-kuge/6296

Afrička svinjska kuga (ASK) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, već isključivo za domaće i divlje svinje. Uzročnik bolesti je DNA virus s ovojnicom koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae.

Divlje svinje su glavni izvor zaraze za domaće svinje, a virus je izrazito otporan na vanjske uvjete i ostaje dugotrajno prisutan u okolišu na zaraženom području.

Do danas nije razvijeno cjepivo protiv ASK te nema drugog načina iskorjenjivanja u slučaju pojave ASK, osim provedbe strogih mjera kontrole, uključujući usmrćivanje domaćih svinja na zaraženim gospodarstvima.

Osim usmrćivanja svinja na zaraženim gospodarstvima, određuju se zaražene i ugrožene zone te rizične zone ovisno o epidemiološkoj situaciji, u kojima se uspostavljaju vrlo rigorozne mjere poput zabrane kretanja ljudi u zaraženu zonu u slučaju pojave bolesti u divljih svinja, zabrane prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, naređuju se vrlo stroge biosigurnosne mjere, čišćenje i dezinfekcija vozila, opreme, pribora i dr.

U slučaju usmrćivanja domaćih svinja, posjednici imaju pravo na naknadu štete isplaćenu iz sredstva državnog proračuna, pod uvjetom da su na gospodarstvu provedene sve propisane preventivne mjere.