Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo teme vezane uz naselje Gornja Gračenica

Na Aktualnom satu nedavno održane 23. sjednice Gradskog vijeća Popovače vijećnici su zanimanje iskazali za niz tema.

Josip Vlašić (HSP) interes je i ovoga puta iskazao za naselje u kojem je i predsjednik Vijeća mjesnog odbora, Gornju Gračenicu. Upitao je gradonačelnika ima li kakvih saznanja o rješavanju problema vezanih uz poplavu u tom naselju, kao i kada se može očekivati izgradnja pješačke staze, budući da je postojeća u vrlo lošem stanju. 

Gradonačelnik Josip Mišković je u odgovoru vijećniku naglasio kako je vezano uz učestale poplave u tom naselju održan niz sastanaka, te kako su u suradnji sa Županijskom upravom za ceste i Hrvatskim vodama, institucijama pod čijom ingerencijom i jesu kanali u tom naselju, dogovorene određene mjere. „U planu je da se u što kraćem roku propusti maksimalno prošire, dok će trajno rješenje uslijediti kada se riješi propust vezan uz prugu, a što je u planu pri sanaciji postojećeg kolosjeka, odnosno izgradnji novog, kao i kada Hrvatske vode usvoje dugoročni plan, a koji će uključiti i smanjenje pritiska vode produbljivanjem cestovnih jaraka“ – pojasnio je. 

Vezano uz pješačku stazu, gradonačelnik je odgovorio kako je njezina ukupna dužina 12 km i vrijednost njezine sanacije veća je od 2 mln eura. „Grad ju trenutno nije u mogućnosti u cijelosti financijski realizirati. Njezina će se sanacija odvijati sukladno mogućnostima, po etapama, a započet će tijekom ove godine.“