Raspisan Javni natječaj za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije

Odbor za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije je raspisao Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja naše županije u 2023.godini. Javna priznanja izraz su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Sisačko-moslavačke županije te njezinu promidžbu u zemlji i svijetu.

Priznanja se dodjeljuju građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života naše županije koje pridonose ugledu i promidžbi županije.

Javna priznanja dodjeljuju se kao proglašenje počasnim građaninom Sisačko-moslavačke županije i Nagrada Sisačko-moslavačke županije. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo, nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, nagrada za doprinos ugledu i promidžbi županije u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

Počasnim građaninom naše županije može se proglasiti građanin Hrvatske i strani državljanin koji je svojim djelovanjem znatno pridonio promidžbi, značaju i ugledu županije. nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro županije.

Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području, za objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja te kao uzornom stručnjaku i djelatniku. Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi županije dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokane samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe. Rok za podnošenje prijedloga je 24.travnja ove godine. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije putem Upravnog odjela za poslove župana, Sisačko-moslavačka županija, Rimska 28.