Mobilno reciklažno dvorište počelo je s radom u Banovoj Jaruzi. U tom će naselju biti postavljeno 4 dana, a potom će obilaziti naselja na području Grada Kutine prema rasporedu kojeg je objavila Eko Moslavina na svojoj službenoj internetskoj stranici.

Građani će u svojim mjestima stanovanja u pokretnom reciklažnom dvorištu moći odvojeno odlagati 33 vrste otpada. Raspored dolaska mobilnog reciklažnog dvorišta u naselja na području Grada Kutine građani će dobiti uz račun Eko Moslavine. U Kutini će mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno petkom u dvorištu Eko Moslavine u Zagrebačkoj 1 te će raditi od 9 do 17 sati, kao i u ostalim naseljima na području Grada Kutine.

Ivan Abramović, predsjednik VMO Banova Jaruga zahvalio je Gradu Kutini i Eko Moslavini što je Banova Jaruga izabrana kao prvo naselje za dolazaka mobilnog reciklažnog dvorišta. „Dobro smo se pripremili, građani su obaviješteni plakatima i letcima. Građani su izrazili namjeru da razdvajaju i odvojeno sakupljaju korisni otpad, tako da vjerujem da ćemo biti uspješni.“ Sa predsjednikom VMO Banova Jaruga slažu se i mještani koji kažu kako žele da njihovo mjesto bude čisto i uredno te da i na taj način daju doprinos očuvanju okoliša i prirode, „zbog nas, ali i naše djece, od kojih učimo“.

Direktorica Eko Moslavina Adrijana Cvrtila izrazila je zadovoljstvo i zahvalila Gradu Kutinu što je nabavio reciklažno dvorište. „Sada ćemo biti pristupačniji građanima, kojima će biti olakšano odvojeno odlaganje otpada. Građani su pokazali interes za ovakvo rješenje odvojenog odlaganja otpada, koje je prema njihovom mišljenju bolje od prikupljanja otpada na zelenim otocima. Kroz dva pilot projekt Eko Moslavine te u kvartovskim razgovorima građani su se aktivno uključili u uvođenje novog sustava prikupljanja otpada pa vjerujem da će građani prihvatiti odlaganje otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu. Sve nedoumice i nejasnoće zajedno ćemo otkloniti te ćemo građane o svemu informirati i uputiti ih u pravilno odlaganje otpada, jer ovdje se prikuplja 33 vrste otpada i zasigurno će biti nedoumica koje ćemo zajedno razjasniti. Učit ćemo zajedno s građanima.“, poručila je direktorica Eko Moslavine.