U tijeku je otkup žira

Hrvatske šume početkom listopada započele su preuzimanje žira skupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima. Svi zainteresirani mogu se javiti u najbližu šumariju i ondje zatražiti dozvolu za skupljanje sjemenskog materijala i dobiti potrebne upute. Otkupljuje se samo kvalitetan žir jer se onaj lošije kvalitete ne može koristiti za pošumljavanje. Svaki žir skupljač mora pregledati, da nema vidljivih oštećenja, rupa od parazita, mora biti čvrst na dodir i sjajnog oklopa.

Sezona skupljanja žira, ovisno o vremenskim prilikama, traje tijekom listopada i dijela studenog. Budući da se radi o zahtjevnom poslu koji treba obaviti na vrijeme, a za koji ne postoji mehanizacija, potrebno je angažiranje velikog broja ljudi. Stoga je skupljanje žira sezonski posao koji je dodatan izvor prihoda za lokalno stanovništvo.

Ove godine sakupljači za kilogram žira hrasta lužnjaka dobiju 18 kuna, dok za žir hrasta kitnjaka 20 kuna po kilogramu. Dvostruki je to iznos u odnosu na prošlogodišnje otkupne cijene.

No, iako su potrebe za žirom poprilične, a otkupna cijena dobra, skladišta Hrvatskih šuma su prazna. Naime,  na terenu se potvrđuje procjena da je urod jako slab.