Uređenje dječjih igrališta i zelenih površina

Među brojnim projektima, Grad Popovača ove godine planira i uređenje nekoliko zelenih površina te dječjih igrališta. Među njima je uređenje Dječjeg igrališta u Potoku, a za koje su prošle godine uz financijsku potporu INA-e kupljena igrala.

Također, Grad je u ovoj godini planirao obnoviti i gotovo sva postojeća igrališta budući da su igrala s vremenom dotrajala. „Ovih dana započele su aktivnosti u Osekovu, a uskoro će započeti i radovi na dječjem igralištu kod Doma kulture, te nadopuna onog kod OŠ Popovača.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Što se tiče uređenja zelenih površina, najznačajniji radovi odvijali su se u centru Volodera. „Grad Popovača sa Župom Voloder odlučio je da se naprave određeni zahvati na parkovnom uređenju u parku na Trgu sv. Antuna, posebice da se odrade zahvati na drveću, zamijeni dio hortikulturnih vrsta, te zamijeni dotrajala parkovna galanterija. U tijeku su i dogovori s Mjesnim odborom Voloder koji želi da se postojeći park ispred stare škole također uredi, te da se nazove po jednom od poginulih voloderskih branitelja.“ Završetkom tih radova središte Volodera bilo bi funkcionalnije, ali i estetski privlačnije, a što bi posebice razveselilo brojne udruge koje djeluju u tom naselju, a koje za svoje aktivnosti koriste i javnu površinu.