Uskrsnica za umirovljenike s mirovinama do 2000 kn

Umirovljenicima s nižim mirovinama od 2000 kn Grad Kutina i ove godine isplatit će uskrsnicu. Pravo na takvu vrstu jednokratne novčane pomoći imaju svi čija mirovina iznosi manje od 2000 kn. Umirovljenici čija mirovina iznosi do 1000 kn dobit će uskrsnicu od 400 kn, dok će oni čija mirovina prelazi 1000 kn pa do 2000 kn dobiti uskrsnicu od 300 kn.

 Sve osobe koje primaju osobnu invalidninu će dobiti uskrsnicu u skladu s gore navedenim cenzusom, ovisno o visini invalidnine.

Isplate će biti izvršene na tekući račun podnositelja. Svi korisnici koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć za Božić 2021. godine NE moraju ponovo podnositi zahtjev jer se nalaze u sustavu, a oni koji imaju pravo, a nisu u sustavu više informacija mogu dobiti na

 KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

Da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će na mail adresu drustvene@kutina.hr  ili Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo, soba br. 3, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati i to od 07. ožujka do 01. travnja 2022. godine, ako zahtjev NISU podnijeli u 2021.   ili  prethodnim godinama .

  • -Tiskanicu zahtjeva ( dostupna na mrežnim stranicama Grada Kutine i u pisarnici – soba br. 3)
  • -Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu – na uvid,
  • -Presliku odreska od isplate mirovine ( ne stariji od tri mjeseca ) i
  • -Presliku tekućeg računa