Gradsko vijeće Popovače o potrebama uređenja Stočnog sajma

„Planiraju li se uskoro kakvi radovi na sajmištu, barem nasipavanje parkirnih mjesta koja su u izuzetno lošem stanju, blatna i puna rupa, ako ne i nešto više?“ – pitao je na nedavno održanoj sjednici Gradskoga vijeća Popovače gradonačelnika vijećnik Josip Vlašić (HSP).

„Problem sa Stočnim sajmom je često otkazivanje u pandemijsko vrijeme stoga se nije ni ulagalo. S popuštanjem mjera, a posebice tijekom zadnjeg sajma, zbog broja, kako prodavača i ugostitelja, tako i posjetitelja, ponovno je iskazana važnost ove gospodarske, ali i tradicijske manifestacije Grada Popovače.“ – rekao je uvodno gradonačelnik Josip Mišković.

Grad Popovača će nastojati s njegovim održavanjem i jasno je da su nužna i ulaganja: „Ne mogu reći da tu nema financijskih rezultata, sajam posluje s nulom ili pozitivno, pogotovo nakon što su to Komunalni servisi Popovača ustrojili i većina se toga plaća putem Ugovora o godišnjem zakupu. Vjerujem da ćemo prihode i povećati s novim aktivnostima, ali jasno, moramo ulagati. U dogovoru s KSP-om ćemo pristupiti ovome što ste vi rekli, ali moramo vidjeti koje su nam. I sam sam bio sudionik prošlog sajma, na sreću, širi se sajam, ali na prostore koji do sada nisu bili upotrebljivi pa su neki završili u livadi, u blatu i slično. No, dogovorili smo se da više nećemo širiti prostor dok se ne složi pristupna infrastruktura, ali rečeno mi je da nisu mogli odbiti ljude koji su došli iz Zagreba i nekih udaljenijih mjesta, a nisu imali ugovore, ali su zamolili da odrade svoj dio posla.“

No, sajam ima i svoju daljnju budućnost. Naime, dio površina na kojima se on sad održava s novim katastarskim izmjerama vezan je uz obilaznicu te novi kolosjek željezničke pruge kao i nadvožnjak koji se planira raditi.

„U ovom času ozbiljno se razmišlja o tome da se sajam ili izmjesti ili se smanji na novu lokaciju koja bi bila s istočne strane novoformirane čestice budući da će vjerojatno uskoro početi otkup zemljišta. Znamo da je RH formirala nove čestice te je jedan veći dio sajmišta, a to je nažalost dio koji smo uredili, planirala za novu prometnicu, odnosno obilaznicu koja će ići preko novog prijelaza.“

Ukoliko sajam ostaje na spomenutoj lokaciji, Grad će morati definirati nove prometnice, a što iziskuje izmjenu urbanističkog plana za koji se aktivnosti trebaju pokrenuti tijekom ove ili sljedeće godine kako bi se pravovremeno sajam mogao izmjestiti.