Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Popovače – usvojen rebalans Proračuna

U prostoru Gradske vijećnice u utorak 30. studenog održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Popovače, a jedna od usvojenih točaka odnosila se na II. Izmjene i dopune Proračuna grada Popovače za 2021.godinu.

Kako je pojasnio gradonačelnik Josip Mišković došlo je do povećanja za 8 milijuna 634 tisuće i 708 kuna te sada proračun iznosi 113 milijuna 269 tisuća i 565 kuna. „Ovo je vrlo ambiciozan plan, ali nerealan. Jasno je da će netko reći „zašto ga onda radite“, ali moramo zbog investicija koje su započele te zbog planiranih pomoći, tzv. darovnica. Određeni natječaji iz EU i nacionalnih fondova su još u tijeku ili njihova nominacija nije još završena, kao što je slučaj s cestom Voloder-Paklenica, a riječ je o projektu vrijednom 6-7 milijuna kuna, isti se mora nalaziti i u Proračunu.“

Od ostalih povećanja vrijedi naglasiti povećanje prihoda od imovine, konkretno od  rudne rente koja je u posljednjih nekoliko mjeseci udvostručena, potom od doprinosa za šume što je vezano uz povećanu eksploataciju,  te od koncesije i ostalih renti, ali i od financija budući da su Komunalni servisi Popovača Gradu vratili pozajmicu namijenjenu za nabavku vozila putem EU fondova u iznosu od 931 tisuće kuna. No, došlo je i do određenih smanjenja, a ona se uglavnom odnose na smanjenje poreznih prihoda za 1 milijun i 675 tisuća kuna zbog smanjene gospodarske djelatnosti uslijed pandemije koronavirusa.

Što se tiče rashoda, novi plan je sa 96 povećan na 105 milijuna kuna. „Ova razlika između prihoda i rashoda vezana je uz kraj godine. Naime, određene stavke iz prosinca 2019. podmirili smo tijekom siječnja 2020., ista je situacija bila i ove godine. Dakle, s 1.1. prestaje strana prihoda, a rashodi se protežu i na početak sljedeće godine.“ – pojasnio je gradonačelnik Mišković.

Mišković je dodao kako se najviše sredstava, oko 28 milijuna kuna izdvaja za komunalni program, te je on i prioritet rada u Gradu. Tijekom rasprave predsjednik Vijeća Saša Jagarčec (SDP) upitao je odnose li se izmjene i na nabavku računala za vijećnike, a gradonačelnik Mišković potvrdio je kako su za tu stavku osigurana sredstva no došlo je do određenih problema u postupku nabavke, odnosno na protekli natječaj ciljana im se ustanova nije javila, ali Grad će taj problem riješiti te će se prijenosna računala vijećnicima podijeliti na sljedećoj sjednici.  Vijećnika Andriju Rička (HSLS) zanimalo je povećanje naknade za odvoz smeća po mjesnim odborima. „Grad je pokrenuo taj odvoz kako bi se smanjile divlje deponije, te su nam ti postavljeni kontejneri u određenim naseljima poput Donje Gračenice punjeni na dnevnoj bazi. Budući da se radi o velikom iznosu moj je prijedlog da se to smanji ili u potpunosti ukloni, a što ćemo riješiti tijekom iduće godine budući da svako domaćinstvo ima svoju kantu i moralo bi se brinuti o vlastitom smeću“  – istaknuo je u odgovoru gradonačelnik. II. izmjene i dopune proračuna jednoglasno su usvojene.

Vijećnici su također jednoglasno usvojili i Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s povećanjem od 400 tisuća kuna iznosi 13,1 milijun kuna. Što je tiče Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu on je povećan za 5 milijuna kuna, te sada iznosi 14,5 milijuna kuna.  Do povećanja u ovim programima došlo je zbog održavanja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, te održavanja i uređenja javnih površina, proširenja groblja i javne rasvjete.

Jednoglasno je usvojena i dugoočekivana Odluka o mjerama poticanja kupnje i izgradnje prve nekretnine za stanovanje na području Grada Popovače. Kako je istaknuo gradonačelnik sve osobe do 45 godina starosti s prebivalištem na području Grada Popovače za stjecanje prve nekretnine ostvarit će subvenciju od 30 tisuća kuna, a uskoro će Grad raspisati i Javni poziv kako bi osobe koji zadovoljavaju, a stekle su nekretninu u ovoj godini, mogle dobiti navedena sredstva. U ovoj je godini za tu namjenu predviđen ukupan iznos od 200 tisuća kuna.  Ovu Odluku posebno su pohvalili vijećnici HDZ-a koji su se i u ranijem razdoblju zalagali za mjere pomoći mladima.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o dodjeli bespovratnih potpora mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Grada Popovače za 2021. godinu. Pojedinačni iznos potpore po svakom prihvatljivom prijavitelju čiji je rad bio obustavljen Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u siječnju i veljači ove godine iznosi 5.000,00 kn.

U nastavku sjednice usvojene su i Odluke o imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća. Radi se o  Komisiji za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,  Povjerenstvu za imenovanje ulica i trgova, Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga kandidata za godišnje nagrade Grada Popovače te  Odboru za gospodarstvo, Odboru za turizam , Odboru za poljoprivredu, Odboru za zdravstvo, Odboru za kulturu i prosvjetu, Odboru za branitelje, Odboru za ekologiju i Odboru za komunalnu djelatnost. Radna tijela imaju predsjednika i četiri člana, a sastoje se od stručnih osoba za navedene djelatnosti, predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću te djelatnika Gradske uprave ili Turističke zajednice koji će biti i zaduženi za sazivanje sjednica i obavljanje ostalih administrativnih poslova, a za što će se na kraju godine podnositi i izvješća.

Donesena je i Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Popovače kao i Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Popovače. Povjerenstvo čine tri člana, po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke.

Vijećnici su u nastavku sjednice donijeli i Odluke o prijenosu investicije za izgradnju komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Popovače i to za Podsustave I, II i IV, a riječ je  o ulicama Veliko Brdo, Bana Jelačića i Ravnik, te dijelu ispod Zagrebačke ulice.

Kao posljednja donesena je i Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi za odvojak Vinogradske ulice u Gornjoj Gračenici. Kako je pojasnio gradonačelnik, prema Zakonu o cestama za gradnju određenih objekata potrebno je cestu unijeti u Katastar. Razlog ove Odluke je izgradnja crpne stanice koja bi omogućila dostupnost vode na najvišem dijelu Mramor brdu.  Naime, vodovodna mreža je već izgrađena, ali postojeći pritisak nije dovoljno velik.

Na kraju sjednice gradonačelnik Josip Mišković izvijestio je vijećnike kako ih do kraja godine očekuju još dvije sjednice, a prva, na kojoj se planira i donošenje Proračuna za 2022. godinu će biti 15. prosinca.

U sklopu aktualnog sata vijećnici su se zanimali za: stanje u Lipovici, isplatu božićnica, stipendiranje učenika i studenata, vatrogastvo, signalizaciju, asfaltiranje, prostor za udruge, Skupštinu Radio Moslavine i Moslavačkog lista, probleme s odvodnim kanalima i odronima, otvorenje trgovačkih centara, dimnjačarsku djelatnost, sufinanciranje stjecanja prve nekretnine i ostale demografske potpore, preseljenje Gradske uprave i otvorenje Tržnice, bankine, zapuštena gospodarstva, izgradnju dječjeg igrališta u Potoku te sigurnost prometa u Donjoj i Gornjoj Gračenici. Predsjednik Vijeća izvijestio je okupljene o zaprimanju Odluke o osnivanju Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP za čiju je predsjednicu izabrana Dijana Lipovac, a članovi su Andrija Ričko i Rizo Mešić.