Gradsko vijeće Popovače o zbrinjavanju otpada

Na Aktualnom satu 6. sjednice Gradskoga vijeća Popovače vijećnici su se najviše zanimali za temu zbrinjavanja otpada.

Dijanu Lipovac, predsjednicu Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP zanimala je suradnja Grada s novim vlasnikom kompostane te ima li u zadnje vrijeme pritužbi na njezin rad.

Gradonačelnik Josip Mišković odgovorio je kako je u prošlom sazivu bilo dosta problema i rasprava, a naš jedini cilj bio je po povoljnim uvjetima osigurati zbrinjavanje biootpada naših građana od strane nšeg komunalnog poduzeća. Projekt koji je tamo realiziran donio je Gradu Popovači brojne probleme, posebice su zbog toga negodovali mještani naselja Stružec čije je zdravlje direktno bilo ugroženo, no u posljednje vrijeme, Grad, odnosno gradonačelnik osobno, nije nije zaprimio primjedbe. Nedavno je i održan sastanak s novim vlasnikom koji je istaknuo kako planira povećati poslovanje, a za što traži i dozvolu od nadležnog županijskog upravnog odjela, a sve s ciljem da ono bude rentabilno.

„S nekoliko jedinica lokalne samouprave već su sklopili ugovore, a ističu kako će ih sklopiti i s još nekima iz našeg okruženja, tako da bi kompostana funkcionirala sukladno propisima i da bi bila rentabilna. Dogovorili smo i da će Grad Popovača od 1.2.svoj biootpad zbrinjavati na kompostani po uvjetima koji su dogovoreni u trenutku sklapanja ugovora o korištenju zemljišta. Dakle svi građani Grada Popovače besplatno će ga odlagati tako da će i naknada za zbrinjavanje otpada biti nešto manja.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Vijećnik Ivan Abaz (HDZ) upitao je gradonačelnika može li se organizirati Zbor građana naselja Stružec kako bi se i oni informirali o novostima vezanima uz kompostanu. Gradonačelnik je odgovorio kako to neće biti problem što se tiče Grada, a razgovarat će i s novim vlasnicima, pa će se povratno javiti vijećniku radi detalja organizacije.

Vijećnicu Dijanu Lipovac zanimalo je i gdje se može odložiti građevinski otpad, napomenuvši kako je na području Grada dosta radilišta te su potrebe velike.

Gradonačelnik je rekao kako se izgradnja odlagališta za građevinski otpad planirala prvotno na prostoru stare streljane u Donjoj Vlahiničkoj, na parceli koja je u državnom vlasništvu. Lokacija je unesena i u prostorni plan, napravljeno je idejno rješenje, no, nažalost zapeli smo na geodetskim poslovima i na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

„Zbog sporosti postupka razmišljamo i o drugoj lokaciji, a nekoliko ih je potencijalno za to odlagalište. Budući da je to naša obveza, a građevinski otpad može nam i poslužiti za nasipavanje puteva i slično, ako se dobro reciklira, nadamo se skorom rješavanju tog problema. Mislim da je to jedna od investicija koju moramo odraditi u 2022. godini, te nam preostaje odlučiti se na kojoj ćemo ju lokaciji smjestiti.“ -zaključio je gradonačelnik.