Suradnja Zapovjedništva interventne policije, Policijske akademije i Uprave za granicu

U prostorijama Interventne jedinice policije u Sisku, održana je obuka za pripadnike interventne policije fokusirana na mehanizme zaštite temeljnih prava u zaštiti državne granice. Na radionici je sudjelovalo 24 polaznika interventne policije Policijske uprave sisačko-moslavačke, koji zbog migracijskog pritiska na vanjsku granicu EU-a pomažu u zaštiti državne granice s Bosnom i Hercegovinom.

Cilj je u konačnici za sve policijske službenike interventne policije osigurati osvježavanje znanja o zaštiti temeljnih prava kroz studije slučaja zasnovane na realnim situacijama s terena.

Program obuke nastao je u suradnji Zapovjedništva interventne policije, Policijske akademije i Uprave za granicu, u sklopu zajedničke strategije kojoj je cilj implementiranje najboljih praksi vezanih za zaštitu temeljnih prava u svakodnevni rad interventne policije na zelenoj granici kako bi se u najvećoj mjeri osiguralo poštivanje i zaštita temeljnih prava u fazi zatjecanja osoba u nezakonitom prelasku državne granice. Središnji su dio radionica slučajevi iz dosadašnjih policijskih postupanja, koje polaznici analiziraju raspravljajući o potencijalnim kršenjima temeljnih prava i najboljim pristupima u policijskom postupanju.

Ovaj je program nastao na temelju sličnog programa za graničnu policiju koji Uprava za granicu i Policijska akademija provode u policijskim upravama uz vanjsku granicu EU-a. Riječ je o kratkim i fokusiranim radionicama prilagođenima sastavu polaznika, odnosno operativnim potrebama. Taj pristup omogućuje da se svaki novi izazov s terena pravodobno analizira u učionici, među polaznicima koji o njima kritički promišljaju.

Cilj je osigurati ujednačeno postupanje u zaštiti državne granice te implementiranje najboljih praksi u aktivnostima zaštite državne granice na kopnu u kontekstu suzbijanja nezakonitih migracija prema međunarodnim, EU i nacionalnim propisima.

Kao i gotovo sve nove programe Policijske akademije, ovu obuku prati kolegij na sustavu e-obrazovanja, gdje polaznici mogu naći radne materijale i gdje će se kroz test na kraju vrednovati usvojenost ishoda učenja. Takav način obuke podrazumijeva veći angažman polaznika u procesu učenja, kvalitetnije osigurava stjecanje kompetencija, kako onih stručnih tako i onih općih.

Predavanje su održali voditelj Službe za nezakonite migracije Uprave za granicu Zvonimir Vrbljanin te policijski službenici Policijske akademije Denis Kušnjačić, Martina Grdinić i Krešimir Kaniža.