Kako će izgledati budući saziv Gradskog vijeća Kutine?

Izbori u Gradu Kutini na kojima je od 4 kandidata uvjerljivu pobjedu kao kandidat za gradonačelnika odnio Zlatko Babić, na čelu Koalicije HDZ,HSLS,HSU i HNS završeni su u prvom krugu. Uz pomoć D’Hondtove metode određen je i broj dobivenih vijećničkih mandata u Kutini. Tako je najveći broj vijećničkih mandata, 11, dobila Koalicija (HDZ,HSLS,HSU i HNS). Slijedi lista SDP-a i Hrvatskih laburista s osvojenih 5 vijećničkih mandata. Domovinski pokret i MOST osvojili su 2 vijećnička mandata, dok je HSS osvojio 1 mandat. Lista HSP-a nije uspjela ući u ovaj saziv Gradskog vijeća.
 Recimo i to da je Zlatko Babić značajno popularniji od liste koju predvodi, jer je osvojio blizu 700 glasova više nego njegova lista. U slučaju Domovinskog pokreta pokazalo se da je sama lista DP/MOST dobila približno 300 glasova više od kandidatkinje Andree Čuturić, dok su kod SDP-a kandidatkinja Jasminka Molnar i lista dobile podjednak broj glasova, sa zanemarivom prednošću liste. Riječ je o okvirnim brojkama budući da treba uzeti u obzir razlike u broju birača koji su pristupili glasovanju za obje liste, te važećih glasačkih listića između listi za gradonačelnike i gradske vijećnike što je vrlo nizak postotak, no mogu se uzeti kao pokazatelj izbora čelnika u odnosu na njihove liste. Recimo i to da je izlaznost na lokalne izbore u cijeloj Hrvatskoj bila relativno niska, te se Kutina nalazi u prosjeku. Za gradonačelnika/cu Kutine glasovanju je pristupilo 44,06% biračkog tijela, dok je za gradsko vijeće glasalo 44,04% birača.