Posljednja sjednica aktualnog saziva Gradskog vijeća Kutine

 Gradsko vijeće Kutine održalo je svoju 37. ujedno i posljednju sjednicu Gradskog vijeća u ovom sazivu. Većina vijećnika prisustvovala je sjednici, a dio ih je pratio sjednicu online. Preopširan dnevni red od 35 točaka oporba nije prihvatila, te je prošao uz 11 glasova za i 6 protiv.

Kod usvajanja zapisnika s prošle sjednice nezavisna vijećnice Ana Balaško zatražila je da se u zapisnik precizno unesu sve riječi pročelnika Željka Tomičića upućene bivšoj ravnateljici POU Jasminki Molnar. Osvrćući se na dnevni red od 35 točaka nazvala ga je omalovažavanjem vijećnika i cirkuskom predstavom. Klub vijećnika SDP-a također nije podržao dnevni red, a Dara Bursik (SDP)rekla je kako je to neodgovoran način rada jer je od prošle sjednice Gradskog vijeća prošlo dovoljno vremena za sazivanje više sjednica budući da se radi o bitnim temama kojima su trebala prethoditi savjetovanja i javne rasprave.
  Aktualni sat propitivao je teme parkiranja u Kutini, deponiranja smeća na zelene površine, izgradnje novog dječjeg vrtića, gradnje doma za starije i nemoćne, izgradnje POS-ove zgradu na Trgu, te pomoći obiteljima sa crvenim naljepnicama nakon potresa.

Vijećnica Ana Balaško od pročelnika Željka Tomičića zatražila je popis svih aktivnosti koje je on kao nadležan za Upravni odjel društvenih djelatnosti obavljao sa POU Kutina kako bi spriječio nezakonit rad, a optužbe koje je pročelnik na prošloj sjednici uputio J. Molnar vijećnica je nazvala obmanjivanjem javnosti. Gradonačelnik je obećao pismeni odgovor, budući da pročelnika nije bilo na sjednici.
  Ovo su ujedno bili i najžešći prijepori vijećnika oporbe i vlasti, budući da su ostale točke dnevnog reda usvojene bez većih rasprava, a niz točaka bilo je tehničke prirode.

 Gradonačelnik Zlatko Babić podnio je izviješće o radu za drugo polugodište protekle godine koje je bila u znaku korona krize, a kod kojega je oporba bila uglavnom suzdržana.
Među ostalim, izglasana je odluka o izradi V. izmjena detaljnog plana središta Kutine. Ova odluka zadire u stvaranje pretpostavki za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Radićevoj ulici, a vijećnik Dragutin Vagner komentirao je kako to nije najbolja lokacija za dom jer je to preglasno i prometno mjesto za takvu ustanovu.
  

Vijećnici su prihvatili i izviješće koje je prezentirao ing. Ivica Losso iz Petrokemije vezano uz kakvoću zraka koja je, kako ističe, zadovoljavajuća i čiji se parametri kreću u dozvoljenim okvirima, te je predstavio dugoročne mjere usmjerene na poboljšanje kakvoće zraka, osobito po pitanju amonijaka.  
  Vijećnici su na ovoj sjednici usvojili uobičajene mjere za potpore poduzetnicima kod samozapošljavanja i novog zapošljavanja, novih tehnologija, te sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi, a usvojen je i prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
   Veći dio odluka odnosio se na izmjene i dopune odluka vezanih uz osnivanje poslovnih zona, kriterije financiranja vatrogasne postrojbe Grada Kutine, te financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Kutini.

  Izviješće o radu za 2020. godinu predstavila je direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila. Tome je prethodila odluka o povećanju temeljnog uloga Grada Kutine u temeljnom kapitalu društva Eko Moslavine s ciljem konsolidacije ovog trgovačkog društva i stvaranja uvjeta za likvidnost, a jedna od namjena su i otpremnine za radnike kojima prestaje radni odnos.

 Vijećnica Barbara Mihaljević (SDP) ukazala da se ljudi žale što moraju prikupljeni i selektirani otpad voziti na reciklažno dvorište na deponiju, a ne kao prije u Zagrebačku 1 što je građanima bilo bliže i traži može li se to ponovno omogućiti građanima. Cvrtila je odgovorila kako je lokacija u Zagrebačkoj 1 radila bez dozvole, a realizacijom reciklažnog dvorišta građani imaju mogućnost odlaganja 48 raznih vrsta otpada.
 Vijećnik Dragutin Vagner (HSS) je istaknuo kako je očekivao u većoj mjeri smanjenje količine mješovitog otpada i povećanje količine odvojeno prikupljenog otpada, no pohvalio je edukaciju građana po tom pitanju od najranije dobi. Ukazao je i na stari problem s fiksnim i varijabilnim dijelom cijene odvoza otpada s kojim mnogi građani nisu zadovoljni.

 Direktorica Eko Moslavine izvijestila je o svim poduzetim aktivnostima oko prikupljanja otpada u 2020. prikupljenim količinama, te unaprijeđenju preduvjeta koji imaju za cilj smanjiti količinu mješovitog otpada, potaknuti građane na odvojeno prikupljanje otpada, te se nada da će im u svemu tome pomoći i vozilo za prikupljanje otpada na zelenim otocima.
 Novina je i proširenje postojećih odluka o socijalnoj skrbi što se odnosi na proširenje prava na jednokratnu novčanu pomoć osobama koji imaju osobnu invalidninu, te sufinanciranje troškova odvoza komunalnog otpada samačkim domaćinstvima s egzistencijalnim minimumom.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić i predsjednik Gradskog vijeća Davor Kljakić zahvalili su vijećnicima ovoga saziva na njihovom aktivnom sudjelovanju i donošenju niza bitnih odluka za funkcioniranje Grada Kutine, a Babić je svima poželio uspješnu političku utakmicu na predstojećim lokalnim izborima.