45. sjednica Gradskoga vijeća Grada Popovača

Gradsko vijeće Grada Popovače održalo je 11. ožujka svoju 45. sjednicu.

Tom prigodom usvojen je Program sufinanciranja novog zapošljavanja u gospodarskim djelatnostima na području Grada Popovače. „To je potpora kojom već dugi niz godina pokušavamo pomoći gospodarstvenicima s područja Grada. Namijenjena je prije svega za obrte, mala i srednja poduzeća. Naime, sredstva za poticanje novih zapošljavanja u iznosu od 10 tisuća kuna po zaposlenoj osobi odobravaju se ukoliko gospodarstvenik zaposli osobu s području Grada na najmanje godinu dana, s tim da jedan poduzetnik može koristiti poticajnu mjeru za najviše dva radnika. Prošle je godine na taj način poduzetnicima dodijeljeno 150 takvih potpora, dakle, Grad je izdvojio za tu namjenu 150 tisuća kuna.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Također, donesena je i Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Popovače sukladno  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. „Kao i sve druge jedinice lokalne i regionalne samouprave i mi smo se dužni uskladiti s tim zakonskim obvezama. Mi smo jedinica s više od 10 tisuća stanovnika i pripadamo u kategoriju za koju je predviđeno 15 gradskih vijećnika, gradonačelnik i jedan zamjenik gradonačelnika.“ – istaknuo je gradonačelnik.  

Vijećnici su usvojili i V. Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja naselja Popovača, a donijeli su i Odluku o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Popovače.

„Izvorni Urabništički plan uređenja naselja Popovača usvojen je 2007. godine, do sada je imao četiri izmjene, a zadnje su bile 2017.godine. Pojavio se određeni broj inicijativa za izmjene i Grad je odlučio pristupiti tom postupku. Gradsko vijeće je Odluku o izmjenama izglasao u prosincu 2020.godine. Javna rasprava je održana prošlog mjeseca u roku od 15 dana, te je Plan spreman za usvajanje i korištenje. Izmjene, između ostalog uključuju promjenu prometne mreže i sadržaja kod vrtića, škole i gradske uprave.  Također, izmjene su omogućile i druga prometna rješenja, ali i gradnju višestambenih zgrada u Zagrebačkoj ulici. Sukladno zahtjevu Hrvatskih voda korigirana je trasa vodotoka „Jelenka“ prema situaciji na terena, a uz njega je planirana i izgradnja šetnice. Jedan od projekata od važnosti za Grad je i izgradnja trgovačkog centra pa je zemljište nasuprot benzinske postaje prenamijenjeno u poslovnu namjenu.“ – pojasnio je Nikša Božić, predstavnik stručnog izrađivača.

Vezano uz IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Popovače Božić je pojasnio kako je dinamika ovih izmjena nešto drugačija, naime, potrebno je provesti između ostalog i Strateške procjene utjecaja na okoliš. „U naselju Stružec postoji problem s kompostanom te je prisutna neusklađenost, potom imamo i zahtjev za proširenje komunalne zone te inicijativu stanovništva za iznalaženje rješenja za kompostanu u tom naselju. Također, imamo i nekoliko zahtjeva za građenje građevina za turističku djelatnost, prijedlog za omogućavanje gradnje heliodroma u gospodarskoj zoni Mišićka, inicijativu Mjesnog odbora Donja Vlahinička za utvrđivanje građevinskog područja u Vinogradskoj ulici, inicijativu Hrvatskih voda za omogućavanje izgradnje šetnice pored vodotoka Jelenska. Potom tu su i uređenja vinskih cesta, zahtjev za proširenje građevinskog područja u naselju Voloder, izmještanje stočnog sajmišta sa današnje lokacije i  kapacitet turističke zone Rimska vila u Osekovu. Vi dajete ovom odlukom planski zadatak, a kroz izradu će se vidjeti je li to moguće ili nije.“ – pojasnio je Božić.

Tijekom Aktualnog sata postavljena su pitanja o naplati ležarine u popovačkoj mrtvačnici, odvozu otpada od strane Komunalnih servisa Popovača, dugu Neuropsihijatrijske bolnice za komunalne naknade, obnovi pješačkog mosta u Gornjoj Gračenici, sporazumu sa tvrtkom Biodirekt, uskrsnicama, aktivnostima Odbora za branitelje na području pogođenom potresom. Također, vijećnike je zanimalo i što zamjenik župana Roman Rosavec svakoga dana radi u prostorima KSP-a, prenošenju informacija o aktivnostima zamjenika župana u lokalnim medijima, korištenju završenih projekata aktualne vlasti u predizborne svrhe, zamjeni LED rasvjete, održavanju nerazvrstanih cesta, radovima na izgradnji tržnice te izgradnju mosta preko Jelenke. Interes je iskazan i za čišćenje prostora kod sajmišta, potrebu asfaltiranja Školske ulice u Potoku te izgradnju novog vodovoda u tom naselju. Također, vijećnici su se interesirali i za nastavak projekta Zaželi, čišćenje kanala i obnovu ceste u ulici Varoš u Strušcu, postavljanju javne rasvjete od groblja prema prvim kućama u Osekovu, nabavci i opremanju kontejnera za stambeno zbrinjavanje te situaciji s nogometnim igralištem u Voloderu.