Sanacija mosta preko Kutinice na državnoj cesti – radovi vrijedni 1,5 mln kn

Sanacija mosta preko Kutinice na državnoj cesti D 45 je u tijeku. Kako je rekao gradonačelnik radovi su počeli zbog oštećenosti mosta koji je ugrožavao promet. Hrvatske ceste reagirale su odmah nakon pregleda mosta i pristupili izradi tehničke dokumentacije, javnoj nabavi i samim radovima. Više o tome, gradonačelnik Kutine, Zlatko Babić.
„Na naše traženje da se poveća sigurnost prometa preko mosta povećat će se i širina jedne strane mosta i bit će omogućen siguran prolazak pješaka i biciklista a staza će biti proširena na 3 metra. Radovi će trajati oko 3 mjeseca i bit će izvršeni u roku, a cijena radova je 1,5 mln kn.
  Problemi u prometu prilikom takvih radova su neizbježni jer riječ je o državnoj cesti koja povezuje pravac Mađarska, Virovitica preko Kutine koji izlazi na autocestu A3. Gužvi ima, posebno u špicama tako da je savjet građanima koji dobro poznaju Kutinu da koriste obilazne pravce, Crkvenu ili Cvjetnu ulicu kako bi izbjegli gužve i izbjegli to raskrižje.

Gradonačelnik ističe kako ga veseli što su Hrvatske ceste nakon niza sastanaka ozbiljno pristupile izradi potrebne dokumentacije za izgradnju obilaznice Grada Kutine.
„Buduća obilaznica Grada Kutine spajala bi se od Šartovca do dijela županijske ceste između Petrokemije i Ilove i to bi bio budući pravac obilaznice preko koje bi se usmjerio sav teretni promet. Dužina obilaznice je oko 9 km i zbog konfiguracije terena riječ je o zahtjevnom projektu. Sada smo u fazi da Hrvatske ceste izrađuju studiju prometa kojom bi se trebala dokazati opravdanost te investicije. Obilaznica je ucrtana u našu prostornu plansku dokumentaciju i ono što radimo dalje je da se ucrta u prostorno plansku dokumentaciju županije, što je trenutno zbog cijele situacije malo otežano. U svakom slučaju ja ću se kao gradonačelnik zalagati za realizaciju toga projekta i u Hrvatskim cestama i u Ministarstvu prometa“, zaključio je Babić.