NAJčitači kutinske knjižnice

Kutinska Knjižnica i čitaonica proglasila je najčitače u 2020. godini. Bila je to godina kada se puno čitalo, a čitače nije u tome omela niti privremeno zatvorena knjižnica.

Tako je NAJčitač na Odjelu za odrasle gospođa Zorica Kušan, a u prvih top 5 ušle su i gospođe Slavica Kufner, Ruža Janković, Biserka Horvat i Anka Vukčević. Među najmlađima istaknula se jedna djevojčica, NAJčitačica – Dora Vincetić Drenski. U prvih top 5 slijede ju Mak Panduleni Boc Muremi, Toma i Vida Rumbak te Mirna Jajčević.
(foto: Knjžnica fb)