Prošle godine u županiji rođeno 1228 beba, a umrlo 2440 osoba

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prošle godine rođeno je 1228 beba, dok je umrlo 2440 osoba. Sklopljena su 794 braka, dok se rastalo 275 parova. U odnosu na godinu prije, rođena je jedna beba manje, a u odnosu na 2017.godinu rođeno je devet beba manje. Istovremeno, umrlo je 78 osoba manje u odnosu na 2018.godinu. Zanimljivo, u odnosu na 2018.godinu u našoj županiji sklopljen je jednak broj brakova, kao što je ista brojka i po pitanju rastavljenih parova.

Najviše beba rođeno je u Sisku, ukupno 332. U Kutini su rođene 183 bebe, u Popovači 116, a na području Općine Velika Ludina njih 19. Sisak broji i najviše umrlih, ukupno 639. U Kutini je umrlo 250 osoba, u Popovači 156, a u Velikoj Ludini 38.

Također, najviše sklopljenih brakova je u Sisku, ukupno 210, gdje ima i najviše rastava, 117. U Kutini je sklopljeno 111 brakova, te je zabilježeno 40 rastava, u Popovači je sklopljeno 78 brakova, a zabilježeno je 13 rastava, dok u Velikoj Ludini prošle je godine zabilježeno 11 sklapanja brakova i 2 rastave.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku tijekom 2019.godine u Hrvatsku je zabilježen pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu i to za 2,2 posto. Točnije, rođeno je 810 djece manje nego u 2018.godini. Ukupan broj rođenih u 2019.godini bio je 36 296 djece, od toga 36 135 živorođene djece i 161 mrtvorođeno dijete. Od 36 135 živorođene djece, 18 478 ili 51,1 posto rođeno je muške djece i 17 657 ili 48,9 posto ženske djece. Stopa nataliteta u 2019.godini iznosila je 8,9.

U 2019.godini zabilježen je pad broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, to jest umrlo je 912 osoba ili 1,7 posto manje nego u prethodnoj godini. U 2019.godini od ukupnog broja umrlih osoba, 51 794, 25 352 ili 48,9 posto odnosilo se na muške osobe, a 26 442 ili 51,1 posto na ženske osobe. Stopa mortaliteta u 2019.godini iznosila je 12,7.

Stopa prirodnog prirasta u 2019.godini u Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -3,9. U 2019.godini sklopljeno je 19 761 brak, dok se istovremeno rastalo 5 936 parova.