Od ponedjeljka u škole mogu svi učenici od 1. do 4. razreda

Od ponedjeljka 25. svibnja, svi učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole u Hrvatskoj mogu se vratiti na nastavu.
 Isto vrijedi i za djecu koja pohađaju predškolske ustanove, odnosno vrtiće, kao i za djecu s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi. Tako je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji preporučuju da u skupini bude između 15 i 20 djece, ali pritom napominju da ih u nekim skupinama može biti i više od 20. Pritom je nužno poštivati razmak od najmanje 1,5 metra između djece, a roditelji ovoga puta neće morati potpisivati izjave.
  Prema najnovijim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u sadašnjim se epidemiološkim uvjetima, uz poštivanje uputa HZJZ-a, smatra jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće. Novim uputama HZJZ-a omogućuje se, dakle, uključivanje sve djece u vrtiće i niže razrede osnovne škole od ponedjeljka.
  Ako su skupine djece veće, treba razmotriti mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine, kao i mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine “jer je neophodno omogućiti uključivanje sve djece”, stoji u uputama HZJZ. Uz sve navedeno, i dalje je nužno poštivati mjere fizičke distance i održavanja higijene. Prije odlaska u školu, roditelji djeci trebaju izmjeriti temperaturu, a isto moraju činiti i zaposlenici škole.

Djeca u vrtićima i školama ne trebaju nositi zaštitne maske, a treba ih učiti i podsjećati da prilikom kašljanja ili kihanja usta i nos prekriju laktom ili papirnatom maramicom, kao i da ne dodiruju usta, nos, oči i lice te da ne stavljaju ruke i predmete u usta, sukladno njihovoj razvojnoj dobi. Također, ne preporučuje se izvođenje nastave tjelesnog odgoja u zatvorenom prostoru, kao niti korištenje ventilacijskih i klimatskih uređaja. Preporuka je što češće provjetravati prostorije u kojima borave učenici.

 Ako će škole ili vrtići biti u nemogućnosti organizirati posao zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite u koordinaciji s osnivačima vrtića i škola trebali bi preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova, kako bi se osigurala kontinuirana skrb za djecu. Najnovije upute, navodi HZJZ, nadalje će se prilagođavati aktualnoj epidemiološkoj situaciji.