Županija objavila Javni poziv za „Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije“

Sisačko-moslavačke županija objavila je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu „Unapređenje turističke ponude Sisačko-moslavačke županije“ za 2020. godinu.

Pravo podnošenja prijave na ovaj Javni poziv imaju: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge; seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači koji su registrirani na području Sisačko-moslavačke županije i čiji se programi provode na području Sisačko-moslavačke županije.

Projekt i Upute za prijavitelje na javni poziv dostupni su na web-stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr), a ukupni fond sredstva za provedbu ovog Projekta iznosi 400.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do 29.ožujka.