Edukacija u projektu Žena nije sjena Udruge OSI Kutina

U okviru projekta Žena nije sjena kojeg Udruga OSI Kutina provodi kroz nacionalni program zapošljavanja Žena završena je edukacija 10 zaposlenih žena za zanimanje geronto domaćica. Nakon polaganja završnog ispita ženama će ovo biti upisano u radnu knjižicu te će tako i nakon završetka ostati na tržištu rada.
Kroz ovaj projekt zaposleno je 10 žena iz teže zapošljive skupine te pružaju pomoć u 50 kućanstava na području Grada Kutine, Grada Popovače, Općina Lipovljani i Velika Ludina, s pripadajućim naseljima.

Zaposlene žene rade na poslovima pomoći i brige za starije osobe s invaliditetom te članove Udruge.
Žene koje su završile teoretski dio edukacije izrazile su zadovoljstvo ovim eudkativnom programom. Novostečeno znanje već primjenjuju u svom svakodnevnom radu sa korisnicima usluga iz programa Žena nije sjena. Svaka od zaposlenih žena brine o 5 starijih, bolesnih i usamljenih građana. Sve se žene nadaju da će se program nastaviti i nakon njegova završetka za godinu dana, ali ako se to i ne dogodi optimistične će da će s ovom potvrdom o edukaciji imati bolju priliku za pronalaženje zaposlenja na tržištu rada.
Udruga OSI Kutina uspješno je prijavila i ostvarila financijsku podršku u iznosu 2.015.546,69 kn bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja od strane davatelja sredstava. „Zaposlene su žene iz evidencije HZzZ-a s najviše srednjom stručnom spremom s naglaskom na starije od 50 godina, žrtve nasilja, samohrane majke, žene s invaliditetom i sl. na razdoblje od 24 mjeseca.“, rekla je voditeljica projekta Martina Jurišić.
Ovaj se projekt provodi kroz ” Zaželi – program zapošljavanja žena” financiran u okviru Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Program je u skladu se europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena.