RADIO U CRKVI Sv. MARIJE SNJEŽNE

U kuitinskoj crkvi otkrivena kripta U crkvi Sv.Marije Snježne u tijeku su radovi sanacije temelja apside kako bi se crkva zaštitila od vlage. U apsidi je otkrivena kripta te je sada vidljivo 6 svodova kripte do koje se dolazi stepenicama. Radovi se odvijaju pod nadzorom konzervatora, koji će odrediti i njihov nastavak u smislu zaštite otkrivene kripte.

Objavljeno u